одбрана

Ефикасна и сигурен моќ  е од витално значење за да се гарантира дека мисиите за одбрана се остварува како поуспешно; се бара компактен, пренослив, ниски одржување поставува генератор што може да обезбеди континуирано или итни моќ. 

Agg Моќ нуди моќ решенија за да се исполнат техничките барања на меѓународните тела, дизел електричниот агрегат, кој го напојува полски болници и компјутерски системи за воени кампови и команда и комуникации возила.

 

Еден од најважните аспекти во воени апликации се во можност да обезбеди двојна фреквенција генератори кои можат да работат на 50 и 60 Hz. Agg моќ, исто така, гарантира решенија за синхронизација за проекти кои бараат неколку генератор поставува за да се поврзат во паралела.