Forsvar

Effektiv og pålitelig strøm  er viktig å sikre at Forsvarets oppdrag er oppnådd så vellykket som mulig; kompakt, transportable, lite vedlikehold generatorer som kan levere kontinuerlig eller nødstrøm er nødvendig. 

AGG Strøm tilbyr strømløsninger for å oppfylle de tekniske kravene i internasjonale organer, generatorer som leverer strøm til feltsykehus og datasystemer på militærleire og kommando og kommunikasjon kjøretøy.

 

Ett av de viktigste aspektene ved militære anvendelser er å være i stand til å tilveiebringe to-frekvensgeneratorer som kan operere ved både 50 og 60 Hz. AGG Strøm garanterer også synkroniseringsløsninger for prosjekter som krever flere generatorsett som skal kobles i parallell.