mbrojtje

Fuqia efikas dhe të besueshëm  është jetike për të garantuar që misionet e mbrojtjes janë realizuar sa më me sukses të jetë e mundur; kompakt, transportueshëm, të ulët të mirëmbajtjes përcakton gjenerator që mund të furnizimit me energji elektrike të vazhdueshme ose të emergjencës janë të nevojshme. 

AGG Fuqia ofron zgjidhje të energjisë për të përmbushur kërkesat teknike të organizmave ndërkombëtare; përcakton gjenerator që furnizimi me energji elektrike me një arë spitale dhe sistemet kompjuterike në kampe ushtarake dhe komandën dhe automjete të komunikimit.

 

Një nga aspektet më të rëndësishme në aplikimet ushtarake është në gjendje të ofrojë gjeneratorë dual-frekuencave që mund të veprojë në të dyja 50 dhe 60 Hz. AGG Fuqia gjithashtu garanton zgjidhje e sinkronizimit për projekte që kërkojnë disa gjenerator vendos të jetë i lidhur në mënyrë paralele.