Phòng thủ

Năng lượng hiệu quả và đáng tin cậy  là rất quan trọng để đảm bảo rằng các nhiệm vụ quốc phòng được thực hiện như thành công càng tốt; nhỏ gọn, vận chuyển, bảo trì thấp bộ máy phát điện có thể cung cấp liên tục hoặc khẩn cấp điện được yêu cầu. 

AGG điện cung cấp giải pháp điện để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của các cơ quan quốc tế; bộ máy phát điện mà cấp điện cho trường bệnh viện và hệ thống máy tính trên trại quân đội và chỉ huy và xe truyền thông.

 

Một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong các ứng dụng quân sự là việc có thể để cung cấp máy phát điện kép tần số có thể hoạt động ở cả hai 50 và 60 Hz. AGG Power cũng đảm bảo các giải pháp đồng bộ cho các dự án đòi hỏi phải có nhiều máy phát điện đặt được kết nối song song.