Directory ທົ່ວໂລກ

ແຜນທີ່Miami Britain Dubai ຈີນ Pakistan
0e409974

AGG UK

35 ອິວໍສະຖານທີ່, ຫ້ອງການຢູ່ຊັ້ນລຸ່ມ, ລອນດອນ NW1 6EA

ໂທລະສັບ: +44 (0) 207 112 8058
ໂທລະສານ: +44 (0) 207 785 9047
Email: info@aggpower.com
Web: www.aggpower.co.uk

570eaa7f

AGG ຈີນ

Minhou ອຸດສາຫະກໍາ Zone, Fuzhou, ຈີນ
Tel: +86 591 86396829
Fax: +86 591 86396929
Email: info@aggpower.com
Web: www.aggpower.cn

d8db3d3b

AGG Hongkong, ຈີນ

Flat/Rm. 19 C Lockhart Centre,301-307 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
Tel: +00852 22078925
Fax: +00852 22078715
Email: info@aggpower.com
Web: www.aggpower.co.uk

04c5b9e4

AGG USA

9930 NW 21 ເຊນ MIAMI FL 33172
Tel: +1 305 471 9566
Fax: +1 305 471 9568
Email: info@aggpower.com

a1803311

AGG UAE

Jafza ຫນຶ່ງ - Tower A2204
POBOX 261513 - Dubai -UAE
Tel: +971 050 374 0188

Email: info@aggpower.com