နဖူးစည်းစာတမ်း

AGG ဒီဇယ်မီးစက်များကိုကိုလံဘီယာနိုင်ငံ၊ ဘိုဂိုတာရှိစစ်ဆေးရုံသို့ထောက်ပံ့ခဲ့သည်

AGG ဒီဇယ်မီးစက်များကိုကိုလံဘီယာနိုင်ငံ၊ ဘိုဂိုတာရှိစစ်ဆေးရုံသို့ Cavid-19 အားဆန့်ကျင်ရန် Pasasasas Electricas y Soluciones Energeticas SAS မှပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်

၂ (၁၁)

post အချိန်: မတ်လ -24-2020