Ảnh bìa

Bộ máy phát điện Diesel AGG đã được hỗ trợ cho Bệnh viện Quân đội ở Bogota, Colombia

Các bộ máy phát điện Diesel AGG đã được hỗ trợ cho Bệnh viện Quân đội ở Bogota, Colombia để chống lại Covid-19 bởi Plantas Electricas y Soluciones Energeticas SAS
Mong muốn đại dịch có thể lắng xuống càng sớm càng tốt.

2 (11)

Thời gian đăng: 24/03-2020