Dâu khi

trang web dầu và khai thác khí đốt đang rất đòi hỏi môi trường, đòi hỏi một nguồn cung cấp điện mạnh mẽ và đáng tin cậy cho các thiết bị và quy trình nặng.

 

máy phát điện là rất cần thiết cho cả cơ sở vật chất trang web quyền lực và để tạo ra năng lượng cần cho các hoạt động, cũng như cung cấp điện dự phòng nếu việc cung cấp điện năng thất bại, do đó, tránh thiệt hại tài chính đáng kể.

 

Sự đa dạng của các trang web khai thác đòi hỏi sử dụng thiết bị được thiết kế cho các môi trường khó khăn, càng nhiều trong điều kiện nhiệt độ như độ ẩm hoặc bụi.

 

AGG điện giúp bạn xác định tạo lập phù hợp nhất với nhu cầu của bạn và làm việc với bạn để xây dựng giải pháp điện tùy chỉnh của bạn để cài đặt dầu khí của bạn, mà nên mạnh mẽ, đáng tin cậy và ít chi phí vận hành tối ưu.