Petroli i Gas

llocs d'extracció de gas i petroli estan entorns molt exigents, que requereixen un subministrament d'energia elèctrica potent i fiable per als equips i processos pesats.

 

grups electrògens són essencials tant per a les instal·lacions del lloc d'alimentació i per produir l'energia necessària per a les operacions, així com per al subministrament d'energia de reserva en cas de fallada del subministrament elèctric, evitant així pèrdues financeres significatives.

 

La diversitat de llocs d'extracció requereix l'ús d'equips dissenyats per a entorns difícils, tant en termes de temperatura com la humitat o la pols.

 

AGG energia l'ajuda a determinar el grup electrogen que millor s'adapti a les seves necessitats i treballa amb vostè per construir la seva solució d'energia a mida per a la seva instal·lació de petroli i gas, que ha de ser robust, fiable i amb un cost operatiu optimitzat.