نفت و گاز

سایت های استخراج نفت و گاز بسیار خواستار محیط، نیاز به برق قدرتمند و قابل اطمینان برای تجهیزات و فرآیندهای سنگین.

 

مجموعه های تولید ضروری هر دو به امکانات سایت قدرت هستند و برای تولید انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات، و همچنین به منبع تغذیه پشتیبان اگر برق می افتد، به طوری که اجتناب خسارات مالی قابل توجه است.

 

تنوع سایت های استخراج نیاز به استفاده از تجهیزات طراحی شده برای محیط های دشوار، به همان اندازه از نظر دما رطوبت یا گرد و غبار.

 

AGG قدرت شما کمک می کند برای تعیین تولید مجموعه ای از بهترین وجه نیازهای شما مناسب و با شما کار می کند برای ایجاد راه حل قدرت سفارشی خود را برای نفت و گاز نصب و راه اندازی خود را، که باید قوی، قابل اعتماد و در هزینه های عملیاتی بهینه سازی شده است.