Нефт и газ

извличане на нефт и газ сайтове са много взискателни среди, изискващи мощно и надеждно електроснабдяване за оборудване и тежки процеси.

 

Електрогенериращи агрегати са от съществено значение както за съоръженията за мястото и за производство на енергия, необходима за операциите, както и за доставка на резервно захранване, ако електрическото захранване е неуспешен, затова се избягва значителни финансови загуби.

 

Разнообразието на екстракция сайтове изисква използване на оборудване, предназначено за трудни условия, колкото по отношение на температура, като влажност или прах.

 

AGG захранването помага да се определи, генерираща зададете най-подходящ за вашите нужди и работи с вас, за да се изгради вашето решение по поръчка на захранването за вашия нефт и газ инсталация, която трябва да бъде здрав, надежден и най-оптимизирано експлоатационни разходи.