Ropa a plyn

lokalít ťažby ropy a plynu sú veľmi náročné prostredie, ktoré vyžadujú výkonné a spoľahlivé dodávky elektriny pre zariadenia a ťažkých procesov.

 

Hnacie agregáty sú nevyhnutné ako pre zariadenia veľa miesta a produkovať energiu potrebnú pre prevádzku, ako aj dodávať záložné napájanie v prípade, že dodávka elektrickej energie zlyhá, tak sa zabráni značné finančné straty.

 

Rozmanitosť odsávacích miest vyžaduje použitie zariadenia navrhnuté pre zložitom prostredí, rovnako, pokiaľ ide o teplotu, ako vlhkosti alebo prachu.

 

AGG Power vám pomôže určiť, generovanie nastavenie najlepšie vyhovuje vašim potrebám a pracuje s vami vytvoriť svoj vlastný napájací riešenie pre inštaláciu ropy a zemného plynu, ktoré by mali byť robustné, spoľahlivé a na optimalizované prevádzkové náklady.