Naftë dhe Gaz

Nxjerrjen e naftës dhe gazit vende janë shumë mjedise të kërkuar, që kërkon një furnizim të fuqishme dhe të besueshme të energjisë elektrike për pajisjet dhe proceset e rënda.

 

vendos gjeneruar janë thelbësore si për objektet e faqe të energjisë dhe për të prodhuar fuqinë e kërkuar për operacionet, si dhe për furnizimin me energji rezervë në qoftë se furnizimi me energji elektrike nuk arrin, kështu duke shmangur humbje të mëdha financiare.

 

Diversiteti i vendeve nxjerrjes kërkon përdorimin e pajisjeve projektuar për mjedise të vështira, sa më shumë në aspektin e temperaturës, si lagështia ose pluhur.

 

AGG Fuqia ju ndihmon për të përcaktuar gjenerimin e të vendosur mirë të përshtatshme për nevojat tuaja dhe punon me ju për të ndërtuar tuaj zgjidhje të energjisë me porosi për të naftës dhe gazit tuaj instalim, e cila duhet të jetë e fuqishme, të besueshme dhe me kosto operative optimizuar.