Garanti & Maintenance

Överallt där dina generatoraggregat är våra globala agenter och distributörer kan hela tiden ge dig den mest snabb, professionell, teknisk rådgivning och service. Korrekt operation i enlighet med bruksanvisningen bör operatörerna måste också genomföra regelbunden kontroll, justering och rengöring av alla delar för jämn gång och underhåll för lång livslängd på maskinen. Dessutom är fördelaktigt för att förhindra alla delar från tidig riv- och slit regelbundet underhåll och reparation.

 

Som AGG Strömfördelare, kan du lita på följande kvalitetssäkring:

- Att leverera kvalificerade AGG Strömgeneratoraggregat;
- Genom att erbjuda fullständig teknisk support, inklusive installation vägledning, reparation och underhåll, idrifttagning vägledning etc;
- Adekvata produkter och reservdelsförsörjning;
- Professionell utbildning och felsökning för teknisk personal;
- Online stöd för delar beställning och tillgänglighet, en hel uppsättning av delar lösning.

- Online teknisk support ger video utbildning för produkt installation, utbyte av delar, samt drift och underhåll ledning;

- Etablering av en komplett kundregister och produkt fil;
- Äkta reservdelsförsörjning.

garanti

Note:Quick-wear parts, fast consuming parts and any mistakes that arise from man-made faulty operations, negligent maintenance and inability to operate and maintain conformity with operation and maintenance instructions, are not covered within the warranty.