Telecom

AGG yn canolbwyntio Gwmni rhyngwladol ar ddylunio, cynhyrchu a dosbarthu systemau cynhyrchu Power ac Ynni datblygedig solutions.Backed gan gefnogaeth deliwr lleol arbenigol allan, AGG Power yw'r darparwyr brand bob cwr o'r byd wedi bod yn troi atynt am gyflenwad pŵer o bell ymddiried a dibynadwy .


Mae ein profiad o weithio gyda gweithredwyr mawr, megis y diwydiant telathrebu, wedi ein harwain i ddylunio tanciau tanwydd yn rhedeg hir gyda diogelwch ychwanegol mewn golwg.


Rydym wedi datblygu ystod safonol o 500 a 1000 tanciau litr, naill ai'n unigol neu furiog ddwbl. Oherwydd bod gan bawb anghenion gwahanol, gall ein peirianwyr arbenigol yn addasu ein cynnig i ateb eich gofynion unigol.


Trwy diwydiant systemau rheoli sy'n cynnig pecynnau cyfathrebu o bell blaenllaw, rydym yn eich galluogi i fonitro a rheoli eich offer o'r swyddfa neu tra ar y symud. 


Mae llawer o becynnau panel rheoli yn awr yn cynnwys apps smartphone sy'n rhoi mynediad i baramedrau cynhyrchydd unigol a chynhyrchu hysbysiadau o unrhyw faterion ar site.Advance wybodaeth o fater yn eich galluogi i ddirprwyo'r adnoddau priodol, gan arbed ymweliadau gwastraffu ac yn y pen draw, arian.